Poteškoće u radu

Čekić ne radi

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Zamijenjen tlačni i povratni vod

Ispravno spojite crijeva

Rukovaoc bagerom

Zatvoren zaporni ventil
na tlačnom i/ili povratnom vodu

Otvorite zaporni ventil

Rukovaoc bagerom

Preveliki tlak u prigušnoj
komori klipa

Provjerite tlak u prigušnoj komori
te ga namjestite na potrebnu vrij.

Rukovaoc bagerom

Niska razina ulja u spremniku

Nadolijte ulje

Rukovaoc bagerom

Neispravni vijčani spojevi
blokiraju povratni vod

Zamijenite spojeve

U radionici WT GRUPE

Neispravna električna oprema
hidrauličnog čekića

Pregledajte električnu opremu
hidrauličnog čekića

U radionici WT GRUPE

Neispravan magnet na
uputnom ventilu

Zamijenite magnet

U radionici WT GRUPE

Prenizak radni tlak

Provjerite okretaje motora bagera
Provjerite radni tlak

Rukovaoc bagerom
Servis WT GRUPE


Mali broj udaraca

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Nedovoljna dobava ulja

Uskladite broj okretaja motora bagera

Provjerite radni tlak i podešenja na bageru

Rukovaoc bagerom

Otpušten tlačni ili povratni vod

Provjerite i pritegnite spoj

Rukovaoc bagerom

Ventil u tlačnom ili povratnom
vodu je djelomično zatvoren

Otvorite ventil

Rukovaoc bagerom

Prevelik otpor protoku ulja

kroz rashladnik ili filter ulja

Pregledajte filter/rashladnik ulja ili ga zamijenite

Rukovaoc bagerom

Prevelik tlak u prigušnoj komori klipa

Provjerite tlak u prigušnoj komori te ispustite višak plina

Rukovaoc bagerom

Utični alat se zaglavio

u donjem dijelu čekića

Ispravite granu bagera, izvadite utični alat te provjerite istrošenost utičnog alata i čahura

Rukovaoc bagerom

Premali unutarnji promjer povratnog voda

Promijenite vod

U radionici WT GRUPE

Previsok povratni tlak

Provjerite i smanjite povratni tlak

Servis WT GRUPE

Povrat hidr. ulja preko sekcije ventila

Pažnja: povrat ulja mora ići direktno u tank

Servis WT GRUPE

Neispravna membrana u visokotlačnom akumulatoru: crijevo na "P" priključku jako vibrira

Zamijenite membranu

Servis WT GRUPE

Prenizak tlak ulja

Provjeriti i podesiti tlak te po potrebi izmijeniti patronu za ograničenje tlaka

Servis WT GRUPE


Mala udarna energija

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Nizak tlak plina

Nadopunite prigušnu komoru klipa

Rukovaoc bagerom

Nedovoljna dobava iz hidrauličnih pumpi

 

Izmjerite karakteristike pumpe te ih usporedite s potrebnim karakteristikama.

Po potrebi zamijenite pumpu

Provjera: Servis WT GRUPE

Izmjena: Servis proizvođača
bagera


Veliki broj udaraca a mala udarna energija

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Nema plina u prigušnoj komori klipa

Nadopunite prigušnu komoru klipa

Rukovaoc bagerom

Neispravni O-prsteni

Izmjenite O-prstenove 

Radionica WT GRUPE


Propuštanje iz ''P'' i ''T'' priključaka

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Olabavljena matica

Pritegnite maticu

Rukovaoc bagerom

Propuštanje ulja na spoju za
sustav automatskog podmazivanja

Pritegnite spoj

Rukovaoc bagerom


Propuštanje između cilindra i poklopca cilindra

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Olabavljena matica

Pritegnite maticu

Rukovaoc bagerom

Propuštanje ulja na spoju za
sustav automatskog podmazivanja

Pritegnite spoj

Rukovaoc bagerom


Propuštanje ulja iz čekića (spojevi, crijeva, itd)

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Vijčani spoj propušta:
propušta prirubnica na ventilu 

Pritegnite vijčane spojeve, ako je
potrebno izmijenite neispravne
dijelove, pregledajte hidr. sistem
čekića, izmijenite neispravne dijelove

Rukovaoc bagerom ili
u radionici WT GRUPE


Curenje ulja niz utični alat

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Neispravna donja brtva klipa 

Demontirati hidraulični čekić, zamijeniti
brtve te izbjegavajte pretjerano
podmazivanje utičnog alata

U radionici WT GRUPE


Propuštanje ulja iz visokotlačnog akumulatora

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Otpušteni sidreni vijci visokotlačnog akumulatora 

Izmjeniti O-prsten i potporni prsten

U radionici WT GRUPE


Propuštanje ulja ili masti iz automatske mazalice

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Otpušteni spojevi

Pritegnite spojeve

Rukovaoc bagerom


Visoka radna temperatura

Uzrok

Popravak

Izvršitelj popravka

Niska razina ulja u tanku

Nadolijte ulje

Rukovaoc bagerom ili u radionici

Prevelika dobava pumpe bagera: ulje se vraća u tank

Podesite broj okretaja motora bagera. Ponovno pokrenite bager

Rukovaoc bagerom

Servis

Visoka vanjska temperatura kod sistema koji nema ugrađen rashladnik ulja

Ugradite rashladnik ulja

U radionici WT GRUPE

Neispravan ventil za smanjenje tlaka ili ventil sa lošim karakteristikama

Ugradite novi ventil za smanjenje tlaka

Servis