Ponuda masti za čekiće

Mast se na tržištu najčešće nudi u:
- patronama od 400 gr , 450 gr, 600 gr za ručno podmazivanje
- patronama od 150 gr, 290 gr, 400 gr, 500 gr za automatske mazalice
- kante od 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

Masti pregled ponude