RAMMER R 25 P (1650 kg)

Isporuka novog hidrauličnog čekića: 

Rammer R 25 P

Radne težine 1650 kg

KRUPP udarna tehnologija

Primopredaja izvršena na gradilištu u Rijeci 07.02.2019. 

Čekić je montiran na bager JCB 220.

R 25 P 1

R 25 P 2