Rotacione freze

WT Grupa - hidraulicni cekici, rezervni dijelovi, instalacije, servis, proizvodnja

Što je rotaciona freza i čemu služi?

Hidraulične rotacione freze su hidraulični priključci namijenjeni montaži na granu bagera kao priključni alat. Namjena im je kao i hidrauličnih čekića – iskop raznih vrsta materijala. Osnovni princip rada je pokretanje hidro motora freze hidraulikom bagera. Hidro motor, preko reduktora, pokreće glavnu osovinu na čijim su stranama montirani bubnjevi koji po svom obodu imaju raspoređene zube. Okretanje bubnja prenosi silu rezanja odnosno okretni moment na vrhove zuba koji prodiru u materijal kidajući komade materijala.

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle

Gdje i kada je primijeniti

Hidraulične rotacione freze su vrlo ekonomičan izbor u onim situacijama gdje standardne metode iskopa (korpe, čekići, miniranje) nisu mogući.


Karakteristika:

Primjena:

Vrlo su tihe u radu i stvaraju vrlo malo vibracija

Pogodne su za rad u urbanim sredinama gdje postoje strogi uvjeti po pitanju buke i vibracija

U potpunosti su zatvorenog dizajna

Idealne za rad pod vodom bez potrebe za dodatnim spajanjem zraka za ispuhivanje – mogu raditi na dubinama do 30 m

Idealne za rad na profiliranju tunela u uvjetima visoke kontaminacije zraka kamenom prašinom

Materijal kidaju i lome

Kidanje (frezanje) i lomljenje materijala ostvaruje se prodiranjem velikog broja volfram-karbidnih zuba u materijal – rezultat je sitan materijal pogodan za daljnju uporabu kao tampon. Pri iskopu kanala izvrsno profiliraju strane kanala i održavaju istu širinu kanala od vrha do dna

Okretni moment i sila rezanja

Realan učinak freze ovisi o vrsti materijala – idealni materijali su kompaktne stijene srednje tvrdoće. Za materijale velike tvrdoće učinak joj opada

Pogodne su za rezanje betona i armiranog betona promjera armature do 30 mm (ovisno o modelu freze)

Područje primjene

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle


Načini rada

Iskop kanala                                                                   Profiliranje, široki iskop

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle

Savjeti za pravilan rad i optimalne efekte:

  • - Frezu pokrenite prije nego dotakne materijal – bubnjevi moraju postići optimalnu brzinu rezanja prije nego dođu u kontakt sa materijalom
  • - Ne pritišćite frezu u materijal, neka uvijek lagano, površinski lomi materijal kako ne bi dolazilo  do zapinjanja u radu
  • - Ne pokušavajte u jednom prolazu raditi duboke brazde – dubina frezanja u jednom prolazu neka ne prelazi polovicu promjera bubnja

                                                           wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle

  • - Kako bi otkinuli i središnji dio materijala (između dva bubnja gdje nema zuba) uvijek lagano pomičite frezu lijevo-desno – ovo je bitno kada računate minimalnu širinu iskopa kanala – minimalna širina iskopa je uvijek širina freze uvećana za razmak između dva bubnja
  • - Smanjiti širinu frezanja moguće je zakretanjem freze za 90° tako da bubnjevi budu u osi bagera – u tom slučaju maksimalna širina frezanog kanala je jednaka promjeru glave – treba voditi računa da su tada bočne sile na granu bagera povećane

                                                                       wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle


  • - Nikada nemojte prekoračiti maksimalni dozvoljeni broj okretaja freze – ovime se učinak neće povećati, a povećavate rizik od oštećenja freze
  • - Nemojte upućivati ili isključivati frezu pri punim okretajima motora bagera
  • - Ukoliko se materijal iskopa zalijepi između zuba freze, očistite ga – nakupine materijala između zuba smanjuju učinkovitost freze
  • - Vodite računa o temperaturi ulja bagera – ne bi smjela prelaziti 70°C-80°C
  •