Akumulatori i membrane

WT Grupa - hidraulicni cekici, rezervni dijelovi, instalacije, servis, proizvodnja 

Funkcija

Membrane mogu biti gumene i silikonske. Nalaze se u akumulatoru. Akumulator je smješten na glavi čekića, bočno ili na vrhu. Neki čekići (obično mali i neki srednji) nemaju akumulator dok ga veliki uglavnom imaju. Neki čekići imaju dva akumulatora, visokotlačni i niskotlačni – obično je visokotlačni manji i smješten je bočno a niskotlačni je veći i smješten je na vrhu.

Kako hidraulični čekići rade pri tlakovima od 100-200 bara sa frekvencijom udara i do nekoliko tisuća puta u minuti, u samom hidrauličnom sistemu dolazi do velikog broja promjena tlakova što bi rezultiralo velikim trzajima tlačnih vodova (hidraulični udari). Ove oscilacije tlaka prima na sebe membrana u akumulatoru.

Održavanje

Akumulator je zatvoren sustav i pregled membrane nije moguć bez otvaranja. Međutim, ukoliko rukovaoc primjeti trzanje tlačne linije na bageru i smanjeni učinak čekića, često je to znak puknuća membrane. Kako su akumulatori punjeni dušikom na tlak od 40-60 bara, zamjena membrane vrši se isključivo u ovlaštenom servisu. Vizualnim pregledom akumulatora može se pregledati stanje sidrenih vijaka kojima je akumulator pričvršćen za glavu čekića te ih na vrijeme mijenjati. Rad sa puknutim sidrenim vijcima može prouzročiti oštećenje baze akumulatora.

WT Grupa - hidraulicni cekici, rezervni dijelovi, instalacije, servis, proizvodnja