Pristupi održavanju

Održavanje po kvaru

Hidraulični priključci se popravljaju kada nastane kvar

Najčešće najskuplji pristup održavanju. Popravak je gotovo uvijek hitan a samim time i skup. Priključak se najčešće pokvari „kada najviše treba“. Zastoj stroja srednje klase proizvodi dnevni gubitak od 4.000 kn - 5.000 kn i zaustavlja tehnološki proces gradilišta. Vrlo često ovakav pristup održavanju opisuje poduzetnike koji malo ili uopće ne vode računa o svojim hidrauličnim priključcima pa nastanak iznenadnog kvara često za sobom povlači i veće havarije što, nadalje, povećava trošak i vrijeme popravka. Ovakav luksuz si malo koja tvrtka može priuštiti – zanimljivo je da veliki broj poduzetnika u Hrvatskoj koristi upravo ovo načelo!

Oportunističko održavanje

Nakon početnih kvarova uvodi se sustav nadzora, dnevni i periodični pregledi

Primjenjuju ga poduzetnici koji su iskusili načelo održavanja po kvaru. Kada govorimo o održavanju hidrauličnih priključaka, ovakav pristup se i dalje oslanja na popravak po nastanku kvara, ali se kvar uočava na vrijeme i ne povlači za sobom veće havarije. Ovo je koristan pristup za manje tvrtke kao i za one tvrtke kojima hidraulični priključci nisu primarni alati za rad ili pak oni koji imaju više priključaka na raspolaganju pa im iznendani ispad iz rada jednog od priključaka ne remeti planiranu proizvodnju.

Preventivno održavanje

Planirano održavanje prije nastanka kvara

U domeni hidrauličnih priključaka ovo je optimalan pristup održavanju. Mogu ga koristiti tvrtke koje kontinuirano upotrebljavaju hidraulične priključke. Redovito ih pregledavaju i održavaju po planu, prije nastanka kvara, po preporuci proizvođača opreme i predviđenim vijekom trajanja pojedinih elemenata priključka. Kratkoročno izgleda kao da se troškovi povećavaju, ali dugoročno je ovo najoptimalnije održavanje. Iznenadni ispadi sustava iz rada svedeni su na minimum. Vijek trajanja hidrauličnog priključka osjetno je produljen. Na kraju vijeka korištenja povećava se i ostatna vrijednost priključka.

Održavanje po predviđanju

Predviđa se kvar

Kvar na hidrauličnom priključku teško je predvidjeti, predviđanje redovnih servisa uslijed redovnog trošenja potrošnih dijelova je, u biti, preventivno održavanje.

Održavanje prema stanju

Reagiranje prema potrebi

Ovo načelo podrazumijeva stalno praćenje stanja hidrauličnog priključka i reagiranje prema potrebi. Najčešće ga primjenjuju savjesni mali obrtnici gdje je vlasnik ujedno i rukovaoc strojem.