RAMMER - SREDNJI ČEKIĆI - Excellence linija

                                                                                                                                                                                             undefined 

                                                          Rammer Serie Medium E

RAMMER srednji čekići dolaze u dvije izvedbe: usko i dugačko kućište pogodno za radove u kanalima i standardno kućište. Izvrsnog su omjera težine i udarne energije čime se postiže upotreba čekića manjih radnih težina za veće strojeve.

Serijski su opremljeni s nizom sofisticiranih tehničkih rješenja koja su opisana za svaki model zasebno.

Pokrivaju strojeve radnih težina od 12 - 32 tone.

Pogled ispod kutije - sastavni dijelovi

Katalog čekića

Pojašnjenje pojma radna težina čekića
Pojašnjenje pojma udarna energija


Usporedna tablica modela:

Model Radna težina, kg Klasa bagera, tona Protok ulja, l/min Radni tlak, bar Broj udaraca, 1/min Promjer špice, mm Ukupna dužina špice, mm Udarna energija, joule
1533 E 870 10-19 80-140 140-160 550-950 105 1000 2000-2300
1655 E 1090 12-20 90-130 135-145 500-920 115
2166 E 1400 16-26 120-180 140-160 430-790 125 1050 3150-4400
2577 E 1760 21-32 140-200 135-145 450-750 135 1120 3500-4500
2155 E 1240 16-26 120-180 140-160 490-780 118 1050 3200-3900