Uzdužni vijciwt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle

(syn. tirant, brezon, glavni vijak, stezni vijak, navojna osovina)

Funkcija

Uzdužni vijak spaja višedjelne čekiće, najčešće spaja glavu cilindra, cilindar i donju kocku hidrauličnog čekića čime tvori jedinstveni udarni mehanizam. Podvrgnut je velikim vlačnim, tlačnim i torzionim naprezanjima kao i vibracijama.

Održavanje

Najčešće se mijenja kada pukne i tada se mijenjaju barem dva uzdužna vijka po dijagonali. Nikada ne kombinirati originalne i zamjenske uzdužne vijke – uvijek moraju biti ugrađeni ili svi originalni ili svi zamjenski vijci – prije svega jer su sile stezanja različite. Na terenu se pregledavaju vizualnom kontrolom. Iskusni strojar čut će drugačiji zvuk rada čekića – metalni zvonki zvuk koji upućuje na moguće puknuće vijka. Kod nekih čekića duži rad sa puknutim vijkom može prouzročiti zaribavanje klipa i clindra zbog čega je vrlo bitno odmah zaustaviti rad čekića i zamijeniti uzdužne vijke – preporuka je zamijeniti i set brtvi, navojne umetke ako ih ima kao i matice i podloške uzdužnih vijaka.