Servis hidrauličnih priključaka

Dobro organizirana tvrtka je fokusirana na svoju primarnu djelatnost dok sve prateće aktivnosti koje prate primarnu djelatnost povjeravaju vanjskim tvrtkama vodeći se načelom „tuđi troškovi su najmanji troškovi“.

Velika konkurencija nalaže poslovno ponašanje koje prati visoka profesionalnost i specijalizacija. Prošla su vremena kada su „svi radili sve“. Korisnici usluga su sve profinjeniji, široka je dostupnost informacijama i samo najbolji u struci dobivaju poslove i osiguravaju budućnost za svoju tvrtku. Biti najbolji znači biti usko specijaliziran i biti vrhunski stručnjak u uskoj domeni svoga poslovanja a usto kontrolirati troškove poslovanja. U kontekstu održavanja hidrauličnih priključaka, dobro organizirane tvrtke ovo održavanje prepuštaju spacijaliziranim tvrtkama za servis hidrauličnih priključaka.

Ekonomično održavanje je ono u kojemu je zbroj troškova održavanja i troškova zastoja (dangube) najniži. To znači da premalo održavanja vodi do čestih zastoja i velikih troškova zbog dangube (gubitka posla) ali i pretjerano održavanje povlači za sobom prevelike troškove samog održavanja.