Politika poslovanja

Ponašanje poduzetnika u svom poslovanju određuje ga u užem i širem okruženju. WT grupa svojim poslovnim ponašanjem nastoji stvoriti sinergiju sa svojim poslovnim partnerima ali jednako važno i sa širom okolinom sa kojom je u interakciji.

Odnos prema poslovnim partnerima postavljen je ustrojem obrnute piramide koja naglašava usmjerenost tvrtke na krajnje korisnike usluga i na djelatnike tvrtke koji su sa krajnjim korisnicima u direktnom kontaktu.


Piramida


Odnos tvrtke prema okolini bazira se na četiri glavna elementa


undefined